Dr Nair Suresh - Obstetrics & Gynaecology

Dr Nair Suresh

Obstetrician & Gynaecologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Obstetrics & Gynaecology

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (O&G) (Singapore)

  • FRCOG (UK)

  • FAMS (O&G)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Seed of Life, Fertility & Women's Care Medical Centre

38 Irrawaddy Road #06-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6887 4264
6887 4196