Dr Nair V P - Tim

Dr Nair V P

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Hindi, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • MBBS (Lucknow, India)

 • MRCP (Internal Medicine, UK)

 • MRCP (Int Med, Ireland)

 • MRCGP (Family Med, UK)

 • FAMS (Cardiology, Singapore)

 • FRCP (Int Med, Edinburgh)

 • FRCP (Int Med, Ireland)

 • FRCGP (Family Med, UK)

 • FRCP (Int Med, London)

 • FESC(France)

 • FCCP (USA)

 • FACC (USA)

 • FSCAI (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nair Cardiac Medical Centre

3 Mount Elizabeth #16-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 4509