Dr Nair V P - Tim

Dr Nair V P

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Hindi, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • MBBS (Lucknow, India)

 • MRCP (Internal Medicine, UK)

 • MRCP (Int Med, Ireland)

 • MRCGP (Family Med, UK)

 • FAMS (Cardiology, Singapore)

 • FRCP (Int Med, Edinburgh)

 • FRCP (Int Med, Ireland)

 • FRCGP (Family Med, UK)

 • FRCP (Int Med, London)

 • FESC(France)

 • FCCP (USA)

 • FACC (USA)

 • FSCAI (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nair Cardiac Medical Centre

3 Mount Elizabeth #16-08
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 4509

Nair Cardiac Medical Specialist Centre

38 Irrawaddy Road #07-30
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6570 2901
6570 2927