Dr Ng Chin Hin - Haematology

Dr Ng Chin Hin

Haematologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Haematology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2000
  MD (U Malaysia Sarawak, Malaysia)

 • 2005
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

 • 2012
  MCI(S’pore)

 • 2013
  FRCPATH(UK)

 • 2020
  FAMS (Haem)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Centre for Clinical Haematology

6A Napier Road #02-39/40
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6261 3898
6261 3890

Centre for Clinical Haematology

38 Irrawaddy Road #09-47/48/57
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6256 8836
6256 8805