Dr Ng Hua Bak Ivan - Khoa ngoại thần kinh

Dr Ng Hua Bak Ivan

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Phó giám đốc Viện Khoa học Thần kinh Quốc gia (NNI)
 • Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh tại các cơ cở NNI ở Bệnh viện Tan Tock Seng và Bệnh viện Đa khoa Singapore
 • Thành lập chương trình điều trị tổn thương não cấp tính tại NNI
 • Giới thiệu kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu EC-IC cao dòng cho các trường hợp phẫu thuật thần kinh phức tạp
 • Thực hiện ca phẫu thuật sọ não thức tỉnh đầu tiên để điều trị u não tại Bệnh viện Parkway vào năm 2012

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Computer-guided stereotactic neurosurgery
 • Craniotomy for arteriovenous malformations
 • Craniotomy for tumour excision / biopsy
 • Spinal laminectomy & spinal stabilisation procedures
 • Transsphenoidal surgery

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

 • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

 • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Neurosurgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Neurosurgery Partners. Brain + Spine Solutions

38 Irrawaddy Road #10-60/62
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5018
6684 5017