Dr Ng Hui Nai - Gây mê

Dr Ng Hui Nai

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

Cantonese, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1989
    MBBS (Singapore)
  • 1995
    M Med (Anaes) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Specialist Anaesthesia Services Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #05-04
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 6261
6738 4030