Dr Ng Pei Lin Patricia - Da liễu

Dr Ng Pei Lin Patricia

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dermatology Associates

6 Napier Road #05-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 1733
6471 1392

Dermatology Associates

290 Orchard Road #15-05/06
Paragon Medical Centre
SG 238859
63338108
63338109