Dr Ng Puay Yong - Khoa ngoại thần kinh

Dr Ng Puay Yong

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Prudential^, AIA, Great Eastern, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Fellow of The Academy of Medicine, Singapore

  • Fellow of the Royal Australasian College of Surgeons

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Spine And Brain Surgery

3 Mount Elizabeth #14-15
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6738 5081
6738 0128