Dr Ng Siew Weng - Phẫu thuật thẩm mỹ

Dr Ng Siew Weng

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật thẩm mỹ

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine (Plastic Surgery), Singapore

  • Diploma in Practical Dermatology, Wales, UK

  • Graduate Diploma in Family Practice Dermatology

  • Graduate Diploma in Basic Ultrasonography

  • Graduate Diploma in Occupational Medicine

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Sweng Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgery

6 Napier Road #10-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6600 6868
6443 8068