Dr Ng Soon Chye - Sản phụ khoa

Dr Ng Soon Chye

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK

  • Doctor of Medicine, National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Obstetrics & Gynaecology)

  • Master of Medicine (Obstetrics & Gynaecology), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

O&G Partner's Clinic For Women

6A Napier Road #03-32
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6479 7267