Dr Ngiam Thye Eng - Nội khoa nhi

Dr Ngiam Thye Eng

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

International Clinic & Adolescent

6A Napier Road #02-43/44
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6471 1077
6471 1697