Dr Ngian Kite Seng - Orthopaedic Surgery

Dr Ngian Kite Seng

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1982
  MBBS (Singapore)

 • 1987
  FRCS (Gen Surg) (Glasg)
  FRCSEd (Gen Surg)

 • 1992
  FAMS (Orth Surg)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedics International

3 Mount Elizabeth #06-03
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6737 6386
6737 6836

Orthopaedics International

6A Napier Road #02-42
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6476 7266
6476 2066