Dr Ngoi Sing Shang - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Ngoi Sing Shang

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCS (Glasgow)

  • FRCS (Edinburgh)

  • M Med (Surgery)

  • FAMS (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Ngoi Surgery

6 Napier Road #06-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 4088
6474 2221