Dr Ong Chun Wei Gavin - Da liễu

Dr Ong Chun Wei Gavin

Bác Sĩ Da Liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Japanese, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor Of Medicine, Bachelor Of Surgery

  • Master Of Medicine (Internal Medicine)

  • Master Of Laws in Medical Law And Ethics, Edinburgh, UK

  • Member Of the Royal College Of Physicians, UK

  • Fellow Of the Academy Of Medicine, Singapore (Dermatology)

  • Fellow Of the Royal College Of Physicians Of Edinburgh, UK

  • Fellow Of the Royal College Of Physicians Of Glasgow

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Dermatology Practice @ Gleneagles

6 Napier Road #04-13
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6266 7180
6266 7181

The Dermatology Practice @ Orchard - Skin Hair Allergy Laser

3 Mount Elizabeth #13-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 7180
6235 7396

The Dermatology Practice - Skin Hair Allergy Laser

38 Irrawaddy Road #07-60/62
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 3290
6694 3295