Dr Ong Eng Hui David - Gastroenterology

Dr Ong Eng Hui David

Gastroenterologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gastroenterology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gastroenterology by David Ong

3 Mount Elizabeth #16-13
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6737 9891