Dr Ong Kian Chung - Khoa nội hô hấp

Dr Ong Kian Chung

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, NTUC Income, Prudential^, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

  • Fellow of the American College of Chest Physicians

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chestmed Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #12-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 1184
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả