Dr Ong Sze Guan - Ophthalmology

Dr Ong Sze Guan

Ophthalmologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ophthalmology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Ophthalmologists, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eye & Retina Surgeons

38 Irrawaddy Road #10-63
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6734 8394