Dr Ong Wei Chen - Phẫu thuật thẩm mỹ

Dr Ong Wei Chen

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật thẩm mỹ

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Japanese, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, NTUC Income, AIA, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MRCS (Edinburgh)

  • MMed (Surgery) (Singapore)

  • FAMS (Plastic Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

WC Ong Plastic Reconstructive Surgery

6 Napier Road #06-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6265 8168
6265 8486