Dr Ong Yean Sze - Nha khoa – Nha khoa nhi

Dr Ong Yean Sze

Nha Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nha khoa – Nha khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kids Dental World

38 Irrawaddy Road #08-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 3113
6694 5503