Dr Ong Yean Sze - Paediatric Dentistry

Dr Ong Yean Sze

Paediatric Dentist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Paediatric Dentistry

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kids Dental World

38 Irrawaddy Road #08-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 3113
6694 5503