Dr Pan Woei Jack - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Pan Woei Jack

Bác Sĩ Phẫu Thuật Chấn thương Chỉnh Hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB BCh BAO

  • M Med (Orthopaedic Surgery)

  • MRCSEd (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

  • FRCSEd (Orthopaedic Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Pan Orthopaedics & Spine Surgery

38 Irrawaddy Road #06-50
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6250 1282
6250 2215