Dr Pang Shien Ling Angela - Ung bướu – Khoa nội

Dr Pang Shien Ling Angela

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, NTUC Income, AIA, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Led the National University Cancer Institute in Singapore’s (NCIS) geriatric oncology team to start a geriatric oncology service at National University Hospital (NUH) and Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH).
 • Started a comprehensive geriatric oncology longitudinal end-to-end programme in Singapore in NUH and NTFGH to provide personalised cancer care for older adults.

Giải thưởng và vinh danh

 • 2021
  Singapore Patient Engagement Initiative Award
  National University Cancer Institute, Singapore Shine Service Award

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2005
  MBBS (NUS, Singapore)
 • 2009
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

OncoCare Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #12-15
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 5201
6836 5202

OncoCare Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 1721
6694 1722

Oncocare Cancer Centre

6 Napier Road #02-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6733 7890
6733 7891