Dr Pang Yi Ping Cindy - Sản phụ khoa

Dr Pang Yi Ping Cindy

Bác sĩ sản phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Prudential^, NTUC Income, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Obstetrics and Gynaecology), Singapore

  • Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists of London, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - Cindy Pang Clinic for Women & GynaeOncology

38 Irrawaddy Road #08-25
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 2162
6694 2971
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả