Dr Peng Chan Wearn Benedict - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Peng Chan Wearn Benedict

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB ChB (Leeds)

  • MRCS (Edin)

  • MMed (Ortho) (Singapore)

  • FRCS (Ortho) (Edin)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Island Orthopaedic Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #05-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 5683
6732 7290

Island Orthopaedic Pte Ltd

6 Napier Road #02-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 5488
6476 1697

Island Orthopaedic Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #05-42
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6352 0529
6352 0215