Dr Pereira Rachael - Gây mê

Dr Pereira Rachael

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gan, Pereira, Chong & Associates

290 Orchard Road #06-11
Paragon Medical
SG 238859
6738 3803
6733 1452