Dr Phua Cheng Chee Raymond - Nhãn khoa

Dr Phua Cheng Chee Raymond

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eye Centre & Surgery

6 Napier Road #05-05
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6737 2022
6733 7941