Dr Phuah Huan Kee - Nội khoa nhi

Dr Phuah Huan Kee

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Paed) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

ICAC (Sinagpore) Pte Ltd

6A Napier Road #02-43/44
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6471 1077
6471 1697