Dr Pillay Premkumar - Khoa ngoại thần kinh

Dr Pillay Premkumar

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCS Ed (Gen Surgery)

  • FAMS (Neurosurgery)

  • FRCS (Neurosurgery)

  • FACS (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Singapore Brain Spine Nerves Centre

3 Mount Elizabeth #15-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6835 4325
6835 4326