Dr Poh Yu-Jin - Nha khoa – Nội nha

Dr Poh Yu-Jin

Bác Sĩ Nội Nha

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nha khoa – Nội nha

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Mount Elizabeth Dental Surgery

3 Mount Elizabeth #07-03
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 3070