Dr Ratna Sridjaja - Nội khoa nhi

Dr Ratna Sridjaja

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Great Eastern, NTUC Income, Prudential^, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Science (USA)

  • Doctor of Medicine (USA)

  • Fellow of the American Academy of Pediatrics (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SBCC Baby & Child Clinic

6 Napier Road #09-05
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6235 6706
6734 8898
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả