Dr Ratna Sridjaja - Paediatric Medicine

Dr Ratna Sridjaja

Paediatrician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Paediatric Medicine

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Science (USA)

  • Doctor of Medicine (USA)

  • Fellow of the American Academy of Pediatrics (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SBCC Baby & Child Clinic

6 Napier Road #09-05
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6235 6706
6734 8898
RELATED ARTICLES
View all