Dr Ravishankar K Diddapur - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Ravishankar K Diddapur

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Hindi, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Master of Surgery (General Surgery), Bombay

  • Fellowship of the Royal College of Surgeons of Glasgow (General Surgery), UK

  • Hesperis Diploma in Transplantation, European College of Transplantation

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Specialist Surgery Singapore Pte Ltd

6A Napier Road #02-35
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6479 0608
6479 7608

Dr Ravi Liver Laparoscopic Surgery and Transplantation Centre + Single Incision Laparoscopic Surgery

38 Irrawaddy Road #06-43
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 0422
6334 0423