Dr Ruben Manohara - Orthopaedic Surgery

Dr Ruben Manohara

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

English, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2004
  MBBS (NUS, Singapore)

 • 2008
  MRCSEd (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

 • 2013
  M Med (Ortho Surg) (NUS, Singapore)

 • 2014
  FRCSEd (Ortho) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SportsIN Orthopaedic Clinic

6 Napier Road #07-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6256 2077

Shoulder Elbow Orthopaedic Clinic (Novena)

38 Irrawaddy Road #08-28
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6262 2246
RELATED ARTICLES
View all