Dr Rubuen Chelliah - Gây mê

Dr Rubuen Chelliah

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Tamil, Teochew

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Anaes) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Anaesthesia Unlimited

3 Mount Elizabeth #15-05
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6835 3566
6835 3577