Dr Sanjay Nalachandran - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Sanjay Nalachandran

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, AIA, HSBC Life, NTUC Income, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB BCh BAO, National University of Ireland

  • Member of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland, Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland

  • Associate Fellow of the Royal College of Surgeons, Ireland, Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Vein & General Surgery Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #08-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258500
6475 1002
6475 1162