Dr Sayampanathan S R E - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Sayampanathan S R E

Bác Sĩ Phẫu Thuật Chấn thương Chỉnh Hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Tamil

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the International College of Surgeons, Chicago, USA

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Malaysia

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedic 'A' Care Service Pte Ltd

6 Napier Road #08-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6836 0100
6473 4008