Dr Seah Ai Lin Aileen - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Seah Ai Lin Aileen

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, Great Eastern, Prudential^, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine (General Surgery)

  • Diploma in Acupuncture, Singapore College of Traditional Chinese Medicine

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colorectal Clinic Associates

38 Irrawaddy Road #10-48/49
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6643 9922
6643 9929

Colorectal Clinic Associates

6 Napier Road #06-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6643 9922

Colorectal Clinic Associates

319 Joo Chiat Place #05-08
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6643 9922
6643 9929