Dr Seah Chee Seng - Phẫu thuật thẩm mỹ

Dr Seah Chee Seng

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật thẩm mỹ

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Aesthetic & Plastic Surgery Clinic

6 Napier Road #08-11/12
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 1221
6473 2348