Dr See Chye Heng Andrew - Khoa ngoại tổng hợp

Dr See Chye Heng Andrew

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Master of Medicine (Surgery)

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Glasgow

  • Fellow of the International College of Surgeons, USA

  • Fellow of the Academy of Medicine (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Andrew See Surgery

6 Napier Road #05-14
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 0100
6474 0500