Dr See Hui Ti - Medical Oncology

Dr See Hui Ti

Medical Oncologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Medical Oncology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #13-16/17
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 8118
6733 8389

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 5522
6694 0706