Dr See Tho Kai Yin - Sản phụ khoa

Dr See Tho Kai Yin

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The See Tho Clinic For Women

6 Napier Road #07-11
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 2283
6473 5928