Dr Seng Shay Way - Sản phụ khoa

Dr Seng Shay Way

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBB Ch (Ireland)

  • MRCOG (UK)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Seng's OG Practice Pte Ltd

6 Napier Road #03-18
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 7988