Dr Shanker Pasupathy - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Shanker Pasupathy

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Malay, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, Great Eastern, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Digestive Centre

3 Mount Elizabeth #12-14
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 5388
6737 5088