Dr Shim Hang Hock - Tiêu hóa

Dr Shim Hang Hock

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, AIA, Prudential^, Great Eastern, NTUC Income, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Acorn Gastroenterology

6 Napier Road #05-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6254 6019

Acorn Gastroenterology

319 Joo Chiat Place #03-07
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6241 4786
6241 4991
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả