Dr Sim Hsien Lin - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Sim Hsien Lin

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery

38 Irrawaddy Road #06-53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6261 9227
6261 9622

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery

6 Napier Road #08-15/16
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
62619227

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery (Parkway East)

319 Joo Chiat Place #02-07
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6440 8328