Dr Sim Hsien Lin - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Sim Hsien Lin

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, Great Eastern, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery

38 Irrawaddy Road #06-53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6261 9227
6261 9622

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery

6 Napier Road #08-15/16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
62619227

SOG - HL Sim Colorectal, Endoscopy & General Surgery (Parkway East)

319 Joo Chiat Place #02-07
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6440 8328