Dr Sim Kwang Wei Eugene - Phẫu thuật tim – lồng ngực

Dr Sim Kwang Wei Eugene

Bác sĩ phẫu thuật Tim Lồng Ngực

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCS (Gen Surg) (Glasg)

  • FRCS (Gen Surg) (Edin)

  • FAMS (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Cardiothoracic Surgical Centre

3 Mount Elizabeth #11-04
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6734 6393
6733 0728