Dr Siow Hua Ming - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Siow Hua Ming

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Master of Medicine (Orthopaedic Surgery)

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

  • Fellow of The Academy of Medicine, Singapore (Orthopaedic Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre