Dr Sivathasan Cumaraswamy - Phẫu thuật tim – lồng ngực

Dr Sivathasan Cumaraswamy

Bác sĩ phẫu thuật tim – lồng ngực

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Ngôn ngữ

English, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCS(Eng)

  • FRCS(Edinburgh)

  • FAMS(Cardiothoracic Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Heart Lung & Vascular Centre

3 Mount Elizabeth #17-13
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 5589
6836 5389