Dr Sng Kevin Kaity - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Sng Kevin Kaity

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • Fellowship of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland

  • Master of Medicine, National University of Singapore

  • Fellowship of the Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

K K Sng Colorectal & General Surgery

6 Napier Road #06-11
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 6188
6472 8168

K K Sng Colorectal & General Surgery

38 Irrawaddy Road #06-27
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6334 1528