Dr Sng Kevin Kaity - General Surgery

Dr Sng Kevin Kaity

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • Fellowship of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland

  • Master of Medicine, National University of Singapore

  • Fellowship of the Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

K K Sng Colorectal & General Surgery

6 Napier Road #06-11
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 6188
6472 8168

K K Sng Colorectal & General Surgery

38 Irrawaddy Road #06-27
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 1528