Dr Sng Soo Pheow - Sản phụ khoa

Dr Sng Soo Pheow

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SP Sng Women's Clinic & Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #06-10/13
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 6188
6472 8168